เพิ่มรูป แก้ไข View : 25,767

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคเหนือ

1.อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความน่ากลัวไว้ในจุดเดียวกัน กล่าวคือ เบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหิน ที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ตรงออบหลวงช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

 

2.อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าแพ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ และน้ำตก เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยทรายขาว ห้วยแม่ท่าแพ ห้วยแม่สาน ห้วยผาจ่อ และห้วยมะนาว เป็นต้น มีที่ราบตามริมห้วยช้างและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยม แหล่งท่องเที่ยว น้ำตกตาดเดือน น้ำตกตาดดาว น้ำตกทรายขาว ถ้ำธาราสันต์ โป่งเดือด ถ้ำค้างคาว 

อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

 

3.อุทยานแห่งชาติแม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 257,650 ไร่ หรือ 412.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แม่น้ำเงาทางการฯใช้เป็นเส้น(แบ่ง)รอยต่อระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก

อุทยานแห่งชาติแม่เงา

 

4.อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จ.แพร่

มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามคือ สวนหินมหาราช จะมีหินโผล่ซึ่งมาจากพื้นดินตามธรรมชาติอย่างสลับซับซ้อนน่าอัศจรรย์ ประกอบกับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย ปัจจุบันมีผู้เข้าไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก และมีเทือกเขาดอยผากลองเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

 

5.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จ.น่าน

มีพื้นที่กว้างใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีความสูงชัน ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ มีแนวสันเขาของดอยแปรเมืองเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างน่านและแพร่ เป็นต้นกำเนิดของลำธารและลำห้วยหลายสาย ที่สถานีวิจัยต้นน้ำในอุทยานมีนางพญาเสือโคร่งและดอกไม้อื่นๆพากันออกดอกบานในช่วงฤดูหนาว

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

 

6.อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน

เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยดอยคำเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เป็นต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำน่าน มีจุดเด่นทางธรรมชาติหลากหลาย(ตามแต่สภาพพื้นที่) เป็นทั้งป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ สัตว์ป่าที่สำคัญได้แก่นกยูงไทย สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งพบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

 

7.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ.ลำปาง

เที่ยวชมทัศนียภาพต่างๆ เช่น น้ำตกตาดเหมย น้ำตกผาตูบ น้ำตกห้วยแม่ไพร อุโมงขุนตาลพร้อม สักการะ ศาลเจ้าพ่อขุนตาล และอนุสาวรีย์ น้ำตกแม่ลอง

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

 

8.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

มียอดดอยสูงที่สุดในประเทศไทย โครงการหลวง ที่พักแรม เส้นทางเดินป่า น้ำตก ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ 482.4 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดอยอินทนนท์แต่เดิมดอยนี้มีชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา ดอยหลวง มาจากขนาดของดอยที่ใหญ่มาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า ดอยหลวง (หลวง:เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ใหญ่)

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

9.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุย จ.เชียงใหม่

เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ครอบคลุม 3 อำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมมากมาย เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ หมู่บ้านขาวม้ง น้ำตกห้วยแก้ว พระตำหนักภูพิงค์ฯ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุย

 

10.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง มีสภาพป่า อันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีเนื้อที่ประมาณ 592 ตรกม. ได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลำปางและเชียงใหม่ ฤดูที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและมีอากาศเย็นสบาย คือช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

 

11.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จ.น่าน

เป็นแหล่งกำเนิดของห้วยน้ำลำธารอันหลากหลายที่ และประวัติศาสตร์โบราณที่เล่าถึงตำนานของคนเมืองน่านที่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,980 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,050,000 ไร่ ครอบคลุมท้องที่ อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข และอำเภอบ่อเกลือ ด้วยลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน สลับซับซ้อนสวยงามมาก มีสภาพป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าสน ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณป่าปาล์มดงดิบ อันอุดมสมบูรณ์ มีถ้ำ น้ำตก และทิวทัศน์

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

 

12.อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จ.เชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีภูเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วยน้อยใหญ่มากมาย มีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ จุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) ตั้งอยู่ที่ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง เป็นที่ตั้งของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 2 (ห้วยน้ำดัง) เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และมีชื่อเสียงมาก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ และคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นงดงามมาก จุดชมวิวดอยช้าง อยู่ทางเหนือของห้วยน้ำดังเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสภาพธรรมชาติของทิวเขาอันสลับซับซ้อน และทะเลหมอกในยามเช้าตรู่

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

 

13.อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จ.แม่ฮ่องสอน

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่งดงาม มีศาลาให้นักท่องเที่ยวได้นั่งชมน้ำตกในมุมที่ดีที่สุด มองเห็นเทือกเขาหินปูนขนาบน้ำตก หากมองจากระยะไกล จะเห็นสายน้ำไหลตกลงอย่างพลิ้วไหว อีกทั้งน้ำตกเป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลจากหน้าผาสู่หุบเขาด้านล่าง สูงประมาณ 100 ม.

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

     
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --