ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,366

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

มีพื้นที่ประมาณ 934 ตรกม. ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 3 อำเภอ คือ ตำบลส้าน และตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา ตำบลศรีสะเกษ ตำบลเชียงทอง และตำบลสถาน อำเภอนาน้อย ตำบลบ่อแก้วย และตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

 ผาชู้ หรือ ผาเชิดชู

อยู่ห่างจากตัวอำเภอนาน้อย 16 กม. ตามเส้นทางสายนาน้อย-ปางไฮ เส้นทางหลวงหมายเลข 1083 ตามประวัติเล่าว่า ได้มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเกิดรักกัน โดยที่ครอบครัวของฝ่ายหญิงมีฐานะดีกว่าฝ่ายชาย จึงถูกกีดกันจากทางญาติของผู้ใหญ่ ด้วยความรักกัน ฝ่ายหญิงจึงมา ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชัน แล้วได้กระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายที่หน้าผาตรงนั้น เมื่อฝ่ายชายทราบเรื่องจึงตามมาที่หน้าผาแห่งนี้ และได้พบศพของหญิงสาว จึงเสียใจและกระโดดหน้าผาตายตามกัน หน้าผาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า "ผาชู้" นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา "ผาเชิดชู" ได้มีการติดตั้งเสาธงชาติไว้ ณ ยอดผา และมีเชือกชักธงชาติอยู่เบื้องล่างของหน้าผา นับเป็นสายธงชาติที่ยาวที่สุดในโลก
ที่บริเวณผาเชิดชู มีบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะค้างคืนนักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหารไปเอง รายละเอียดติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาต้นน้ำห้วยสามสบ ตำบลศรีสะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150 และที่หน่วยพัฒนาปรับปรุงต้นน้ำ (เขาน้อย) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 57000 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีสถานที่ตั้งเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150 หรือที่อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 579-0529, 579-4842

 

 

ดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์
ดอยเสมอดาว อยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน

สามารถมองเห็นได้ทั้ง ตะวันรุ่งและตะวันลาลับขอบฟ้า ในที่ที่เดียว

 

จุดชมวิวของผาชู้

จุดชมวิวของผาชู้

ชมพระอาทิตย์ตกที่ดอยเสมอดาว

ชมพระอาทิตย์ตกที่ดอยเสมอดาว

วิวด้านนี้จะมองเห็นผาหัวสิงห์ที่ชุดเจนมาก

วิวด้านนี้จะมองเห็นผาหัวสิงห์ที่ชุดเจนมาก

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

ผู้พิชิตผาหัวสิงห์

ผู้พิชิตผาหัวสิงห์

ขึ้นไปด้านบนผาหัวสิงห์

ขึ้นไปด้านบนผาหัวสิงห์

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
อุทยานแห่งชาติศรีน่านอยู่ห่างจากตัวอำเภอนาน้อย 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1083 สายนาน้อย-ปางไฮ ระหว่างทางมี จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นเทือกเขาที่อยู่ในเขตอุทยานฯ และแม่น้ำน่านที่ไหล คดเคี้ยว ได้อย่างชัดเจน แม่น้ำน่านไหลผ่านอุทยานฯ ไปจนถึงอำเภอปากนาย 
2.โดยรถประจำทาง 
ใช้รถสายกรุงเทพฯ-น่าน ลงที่อำเภอเวียงสา แล้วต่อรถประจำทาง สายเวียงสา-นาน้อย-นาหมื่น ลงที่สามแยกบ้านใหม่แล้วเหมารถสองแถว เข้าอุทยานฯ