การเดินทาง

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,895

การเดินทางไปเกาะพีพี

ที่พักเกาะพีพี | เที่ยวเกาะพีพี | การเดินทางไปเกาะพีพี | แผนที่เกาะพีพี

 

เกาะพีพี จ.กระบี่

การเดินทางไปยังหมู่เกาะพีพีนั้นทำได้หลายทาง สามารถเดินนทางไปได้ทั้งจากจังหวัดกระบี่ มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือเจ้าฟ้า อ่าวนาง และเกาะลันตา และจากจังหวัดภูเก็ตก็มีบริการนำเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ระหว่างภูเก็ตกับเกาะพีพีด้วย 

กระบี่ - เกาะพีพี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

ออกจากกระบี่

10.00 น., 14.00 น.

ออกจากเกาะพีพี

09.00 น., 13.30 น.

**มีบริการตลอดทั้งปี

ภูเก็ต – เกาะพีพีใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

ออกจากภูเก็ต

ออกจากเกาะพีพี

08.00 น.

09.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

**เที่ยวเวลา 08.00/14.30 น. มีบริการตลอดทั้งปี

**เที่ยวเวลา 09.00/13.00 น. มีบริการเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

อ่าวนาง – เกาะพีพีใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ออกจากอ่าวนาง

ออกจากเกาะพีพี

09.00 น.

15.30 น.

**มีบริการเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤาภาคม

เกาะลันตา – เกาะพีพีใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ออกจากเกาะลันตา

ออกจากเกาะพีพี

08.00 น.

13.00 น.

**มีบริการเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม

-- ดูเพิ่ม --