ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,910

วัดวิเชียรบำรุง

วัดวิเชียรบำรุง

ตั้งอยู่ตำบลท่าโรง ใกล้ที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ให้เส้นทางหลวงหมายเลข21 หล่มสัก-สระบุรี ภายในบริเวณเป็นวัดที่ ประดิษฐานพระพุทธไสยยาสน์วิเชียรบุรีศรัรัตนมิ่งมงคลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดมีความยาวประมาณ 50เมตร สูง 5 เมตร อยู่กลางแจ้งหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก องค์พระหล่อด้วยปูนทางทอง ภายในองค์พระเป็นที่บรรจุรพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญ (ไหปลาร้า) และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระเอกาทศรถ นอกจากนี้ยังมีเรือมาด (เรือขุดที่มีประทุน) ที่ขุดแต่งจากไม้ตะเคียนอายุในราวสมัยอยุธยามีลักษณะแปลกตา ที่พบในแม่น้ำป่าสัก อำเภอวิเชียรบุรีแสดงอยู่ที่วัดนี้


ด้านในของวัดวิเชียรบำรุง

เรือมาด (เรือขุดที่มีประทุน)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --