แก้ไข

เทศกาลประเพณี, เพชรบูรณ์

งานมะขามหวานและงานกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานมะขามหวาน และงานกาชาดจังหวัดในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปี ภายในงานจะมีการประกวดมะขามหวาน การแสดงทางวัฒนธรรม และการละเล่นต่างๆมากมาย

 

งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 

ในช่วงเทศกาลสารทไทย ชาวเมืองเพชรบูรณ์จะมีการแห่พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดไปรอบเมืองจนถึงบริเวณหน้าวัดไตรภูมิ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของชาวเพชรบูรณ์ จะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำทั้ง 4 ทิศ ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลแก่จังหวัด พิธีอุ้มพระดำน้ำจะทำในวัแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี

 

ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --