ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,500

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

อยู่ที่ถนนหลักเมือง ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ เสาหลักเมืองเป็นเสาหินที่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพทรงนำมาจากเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อปี พ.ศ 2447 เมืองศรีเทพเป็นเมืองโบราณแบบทวารวดีและขอม คาดว่ามีอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 11-12 ลงมาจนถึงพุทธศตวรรษที่17 - 18 จึงนับว่าเป็นเสาหลักเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย อยู่เยื้องตรงข้ามหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์


ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --