ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,348

หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ

หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ

หอประวัติศาสตร์เพชบุระ อาคารปั้นหยาสองชั้นซึ่งเดิมเป็นจวนเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ที่สร้างขึ้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นหอประวัติศาสตร์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2548 สมัยนายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติเมืองเพชรบูรณ์และวัตถุโบราณที่ขุดพบในเขตพื้นที่จังหวัด

หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ

หอประวัติศาสตร์เพชรบุระ

ด้านข้างของหอประวัติศาสตร์เพชรบุระ

ด้านข้างของหอประวัติศาสตร์เพชรบุระ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --