ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,625

เสาหลักเมืองหล่มเก่า

เสาหลักเมืองหล่มเก่า

ตั้งอยู่ที่สี่แยกบุ่งน้ำเต้า ต.บุ่งน้ำเต้า หลักเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2487 เป็นหลักเมืองที่ทำด้วยซีเมนต์ พณฯ จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม เป็นประธานทำพิธีฝังหลักเมืองเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2487

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปถ้ำฤาษีสมบัติแต่อยู่ทางแยกขวามือปากทางเข้าสนามบินเพชรบูรณ์

 เสาหลักเมืองของเพชรบูรณ์

เสาหลักเมืองของเพชรบูรณ์

ด้านหน้าของศาลหลักเมือง

ด้านหน้าของศาลหลักเมือง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --