ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,513

จุดชมวิว สะพานห้วยตอง

จุดชมวิว สะพานห้วยตอง

สะพานห้วยตอง นี้มีอีกชื่อหนึ่งที่คนรู้จักว่าสะพานพ่อขุนผาเมือง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหลวงหมายเลข 12 ถูกขนามนามว่าเป็นสะพานที่มีตอม่อสูงที่สุดในประเทศไทย โดยเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือไปสู่ภาคอีสานตอนล่างรวมระยะทางกว่า 180 เมตร

จุดชมวิว สะพานห้วยตอง

จุดชมวิว สะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ภาพมุมสูงวิวสะพานห้วยตอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --