ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,785

สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก

สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก

สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก ภายในปลูก พืชเมืองหนาวต่างๆ เช่น ไร่กะหล่ำปลี ในพื่นที่หลายสิบไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แห่งใหม่ ที่น่าสนใจ


สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก

สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก

บรรยากาศบริเวณสวนดอกไม้ และไร่กะหล่ำปลี

สวนดอกไม้เมืองหนาวภูทับเบิก

สวนดอกไม้เมืองหนาว

-- ดูเพิ่ม --