ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 94

ทับเบิก

ทับเบิก

ตั้งอยู่หมู่ที่14 ตำบลวังบาล เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง สภาพพื้นที่เป็นทิวเขาตั้งแต่เส้นทางขึ้นจนถึงหมู่บ้าน มีอากาศเย็นตลอดปี เป็นสถานที่ตั้งรองรับน้ำฟ้าที่ใช้พิธิเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 ที่บ้านทับเบิกมีการปลูกพืชผักแบบไม้ต้องรถน้ำ ฤดูกาลมี 2 ฤดู คือฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูฝนมีหมอกคลุมตลอดวันตลอดคืน บางครั้งเรียกว่า เมืองในหมอก ซิ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรม "ขึ้นทับเบิก สัมผัสความหนาว ดูดาวบนดิน" เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสักในตอนกลางคืนได้

สถานที่พัก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักได้หลังละ 10 คน ราคาคนละ 50 บาท เต็นท์ให้เช่า พักได้ 3 คน ราคา 200 บาท ในกรณีที่นำเต้นท์ไปเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 056 701736, 0567182845, 081 680 0223


ทับเบิก

ทับเบิก

บรรยากาศบริเวณทับเบิก

ทับเบิก

ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเต้นท์ให้เช่า หรือใครนำมาเองก็เสียค่าพื้นที่ 30 บาท/คน/คืน

ทับเบิก

บรรยากาศรอบๆ ทับเบิก

อาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิ

ทับเบิก

สถานที่พักบริเวณทับเบิก