ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,110

อ่างเก็บน้ำรัตนัย

อ่างเก็บน้ำรัตนัย

อ่างเก็บน้ำรัตนัย หรืออ่างเก็บน้ำบ้านรัตนัย 1 อยู่บนทางหลวงหมายเลข 2325 เลยกิโลเมตรที่ 5 ไปประมาณ 100 เมตร จะ เห็นทางเข้าอ่าง เก็บน้ำทางด้านซ้ายมือ เข้าไปตามทางเดินอีกประมาณ 400 เมตร อ่างเก็บน้ำรัตนัยเป็นอ่าง เก็บน้ำความจุ 2,020,000 ลูกบาศก์เมตร บนเนื้อที่ 1,600 ไร่ มีอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 15 เมตร พร้อม ทำนบดิน สูง 15 เมตร ยาว 250 เมตร ในบริเวณอ่างเก็บน้ำมีลักษณะคล้ายทะเลสาบ ในตอนเย็นจะมีลมพัด เย็นสบายเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน

 
บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำรัตนัย

ป้ายอ่างเก็บน้ำรัตนัย

ป้ายอ่างเก็บน้ำรัตนัย

ป้ายกรมชลประทาน อ่างเก็บน้ำรัตนัย

ป้ายกรมชลประทาน อ่างเก็บน้ำรัตนัย

อ่างเก็บน้ำรัตนัย

อ่างเก็บน้ำรัตนัย

วิวสวยๆหาเจอได้ที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

วิวสวยๆหาเจอได้ที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

เหมาะสำหรับถ่ายภาพเป็นอย่างมาก

เหมาะสำหรับถ่ายภาพเป็นอย่างมาก

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

บรรยากาศเย็นสบายที่ อ่างเก็บน้ำรัตนัย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --