ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,011

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์

เป็นน้ำตกหินชั้น มีน้ำตกตลอดทั้งปี เคยเป็นที่อยู่ของผกค. มาก่อน มีครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตก และที่นี่เป็นที่พักผ่อนรับประทานอาหารและเล่นน้ำได้ การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 2196 ถึงหลักกม.ที่ 17 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2325 อีกประมาณ 10 กม.แล้วแยกขวาเข้าน้ำตก

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ บรรยากาศ

น้ำตกศรีดิษฐ์ บรรยากาศ

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ วิวสวยๆ

น้ำตกศรีดิษฐ์ วิวสวยๆ

ร้านขายของ น้ำตกศรีดิษฐ์

ร้านขายของ น้ำตกศรีดิษฐ์

พลับพลาที่ประทับทรงงาน

พลับพลาที่ประทับทรงงาน

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำเยอะมากปีนี้

น้ำตกศรีดิษฐ์ น้ำเยอะมากปีนี้

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --