ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 11,089

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละ

บนยอดสูงสุดของเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทอดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ที่ได้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511-2525 โดยสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นหินอ่อนทั้งหมด หมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร ฐานอนุสรณ์กว้าง 11 เมตร หมายถึง ปี พ.ศ.2511 อันเป็นปีที่เริ่มปฏิบัติการรุนแรงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์(ผกค.) ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์สถานสูง 24 เมตร หมายถึง ปี พ.ศ.2524 อันเป็นปีที่เริ่มยุทธการครั้งใหญ่ ความสูงจากฐานถึงยอดอนุสรณ์สถาน 25 เมตร หมายถึง ปี พ.ศ.2525 อันเป็นปีสิ้นสุดการรบ ความกว้างฐานสามเหลี่ยมด้านละ 2.6 เมตร หมายถึง ปี พ.ศ.2526 ซึ่งเป็นปีที่สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ผนังภายในบันทึกประวัติอนุสรณ์ผู้เสียสละ และรายชื่อวีรชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ
 การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อยู่เลยไปอีก 1 กม


อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อมองจากจุดมองเห็นกังหัน

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

วิวสวยๆ ด้านบน

วิวสวยๆ ด้านบน

ฐานกรุงเทพ อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

ฐานกรุงเทพ อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

ฐานกรุงเทพ

ฐานกรุงเทพ

ฐานกรุงเทพ

ฐานกรุงเทพ

ป้าย อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

ป้าย อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

วิวสวยๆ ด้านล่าง

วิวสวยๆ ด้านล่าง

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

บรรยากาศ ของฐานต่างๆ

บรรยากาศ ของฐานต่างๆ

ป้าย อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

ป้าย อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

บรรยากาศของ อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

บรรยากาศของ อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

ฐานกรุงเทพ

ฐานกรุงเทพ

บรรยากาศ วิวสวยๆ

บรรยากาศ วิวสวยๆ

เส้นทางของ อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

เส้นทางของ อนุสาวรีย์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --