ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,964

ไร่ บี เอ็น

ไร่ บี เอ็น

จากบ้านแคมป์สน กม.ที่ 100 ( ทางหลวงหมายเลข 12 ) มีทางหลวงหมายเลข 2196 เข้าไปอีก 3 กม. จะเห็นป้ายชี้ทางเข้าไร่ อีกประมาณ 3 กม. ในบริเวณไร่มีการเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้เมืองหนาวนานาชนิด เช่น บรอคเคอรี่ หอมห่อ ฟักแม้ว ผักกาดแก้ว สตรอเบอรี่ ลิ้นจี่ ฯลฯ ดอกไม้ เช่น คาร์เนชัน แกลดิโอลัส แอสเตอร์ ฯลฯ และมีการขายผลิตผลหลากหลายประเภททั้งของสดและของแปรรูป


ป้ายทางเข้าไร่

ทางเข้าจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยงามมาก

ทุ่งหญ้าริมถนนฝั่งตรงข้าม

ไร่ บี เอ็น 

ไร่ บี เอ็น ฝั่งตรงข้าม

ไร่ บี เอ็น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --