ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,405

แผงของฝากริมสีม่วง

แผงของฝากริมสีม่วง

แผงของฝากริมสีม่วง เป็นแหล่งขายสินค้าทั้งมะขามหวานชีวภาพ และสินค้าจักสานอื่น ๆ รวมทั้งจัดเป็นสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชิมมะขามหวาน และท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้แม้ไม่ใช่ฤดูมะขามหวาน นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเกษตรแบบยั่งยืน

สตอเบอรี่สดๆ

สตอเบอรี่สดๆ

ฟักทองญี่ปุ่น

ฟักทองญี่ปุ่น

มันหวานๆ

มันหวานๆ

มะขามประกายทอง ของขึ้นชื่อ

มะขามประกายทอง ของขึ้นชื่อ

อโวคาโด้

อโวคาโด้

ของฝากของกิน

ของฝากของกิน

ร้านริมทาง

ร้านริมทาง

วิวสวยๆๆ กับแผงของฝากริมสีม่วง

วิวสวยๆๆ กับแผงของฝากริมสีม่วง

วิวสวยๆๆ กับแผงของฝากริมสีม่วง

วิวสวยๆๆ กับแผงของฝากริมสีม่วง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --