ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,088

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

แหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วไป สามรถมองเห็นได้จากระยะไกลในทุกทิศทางเมื่ออยู่ใน ต.ทุ่งสมอ ต.แคมป์สน หรือ ต.เขาค้อ

กังหันลมรุ่น 2.5-120 จำนวน 24 ต้น แต่ละต้นมีใบพัดหมุนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต้นละ 2.5 เมกะวัตต์

ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปถึงวัดผาซ่อนแก้ว


จุดถ่ายรูป

วิวต้นไม้

บบรรยากาศกังหันชมวิว

บรรยากาศทุ่ง

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

ป้ายระเบียงกังหัน

ป้ายระเบียงกังหัน

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

บรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่ ระเบียงกังหัน

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

บรรยากาศมุมสูง ทุ่งกังหินลมเขาค้อ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --