ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,926

สวนป่าหิมพานต์

สวนป่าหิมพานต์

สวนป่าหิมพานต์ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้กว่า 1,000 ชนิด ทั้งพันธุ์ไม้หายากจากหลายแห่งและพันธุ์ไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ สวนป่าหิมพานต์นั้นตั้งอยู่บนที่สูงเชิงเขา นักท่องเที่ยวสามารถชมสวนดอกไม้สวยงามและทิวทัศน์อันกว้างไกลในหลายมุมมอง ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ สวนบางส่วนประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์ดูแปลกตา  บรรยากาศของสวนนี้แตกต่างกันไปตามฤดูกาล

 
ป้ายทางเข้า

สวนป่าหิมพานต์ 

สวนป่าหิมพานต์

สวนนดอกไม้

ป้ายบอกชื่อดอกไม้

ศาลานั่งพักริมจุดชมวิว

ดอกสน ในสวนป่าหิมพานต์

บรรยากาศดีมาก

วิวภูเขา

สวนดอกไม้

เส้นทาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --