ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 633

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีโถงถ้ำขนาดใหญ่สวยงาม เหมาะสำหรับผู้นิยมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย มีน้ำตกสวยงามในโอบล้อมของผืนป่า มีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแอ่งที่ราบกว้างและบ้านเรือนในหมู่บ้านสะเกินใกล้กับอ่างเก็บน้ำน้ำงิม โดยมีแนวเขาหินปูนของดอยผาหลวงทอดตัวอยู่เบื้องหลัง และในช่วงฤดูหนาวก็จะมีทะเลหมอกปกคลุมหุบเขาด้านล่าง

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินมีทัศนียภาพสองข้างทางระหว่างอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ถึง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะมีทัศนียภาพที่สวยงาม

ถ้ำหลวงสะเกิน ครอบคลุมพื้นที่เทือกเขาสูงตอนปลายแห่งทิวเขาหลวงพระบาง ซึ่งทอดตัวยาวต่อเนื่องไปจนถึงเขตแดนประเทศลาว สภาพธรรมชาติยังอุดมด้วยผืนป่าสมบูรณ์ พื้นที่โดยรอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด ยังมีสภาพสมบูรณ์เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารลุ่มน้ำ ชั้น 1 เอ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีถ้ำขนาดใหญ่ น้ำตกงดงาม และจุดชมทะเลหมอกมียอดเขาสูงที่สุด คือ ดอยจี๋

น้ำตกผาธาร มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดกลางมีน้ำใสไหลตลอดปี จากห้วยน้ำงิม มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาดอยจี๋ มีความสูง 6 ชั้นใหญ่ สูงประมาณ 30 เมตร น้ำตกกว้างประมาณ 5 เมตร ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

-- ดูเพิ่ม --