ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,761

ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ลานดูดาว กลางเขตป่าดึกดำบรรพ์อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ห้อมล้อมด้วยแมกไม้ป่านานาชนิด ด้านหลังของลานดูดาว เป็นจุดที่ชมอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานฯดอยภูคา จ.น่าน บริเวณมีห้องน้ำ ลานจอดรถ ร้านค้า คอยบริการนักท่องเที่ยว


บริเวณลานดูดาว สามารถมาตั้งเต้นท์เพื่อรอชมดาวตอนกลางคืนได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

บรรยากาศธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ลานดูดาว

ลานดูดาว

 
ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --