ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,104

ปันใหญ่ ปันสูง แกลเลอรี

ปันใหญ่ ปันสูง แกลเลอรี

ปันใหญ่ ปันสูง แกลเลอรี เป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย หอศิลป์เล็กๆ ในเรือนแถวไม้คูหาเคียวริม ถ.มหาพรหม สิ่งน่าสนใจในร้าน ปันใหญ่แกลเลอรี คือ มีการจัดแสดงศิลปะร่วมสมัยในเรือนแถวไม้ซึ่งเป็นคุ้มเก่าของทายาทเจ้าผู้ครองนครสายตระกูลไชยวงศ์หวั่นท็อก

-- ดูเพิ่ม --