ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 924

เสาหลักเมืองและศาลหลักเมือง

เสาหลักเมืองและศาลหลักเมือง

เสาหลักเมืองและศาลหลักเมือง ศิลปะงานปูนปั้นอันวิจิตรของศาลหลักเมือง โดยฝีมือช่างเสาร์แก้ว เลาดี ชาวบ้านมิ่งเมือง พ.ศ.2529 ก่อนงานปูนปั้นวัดร่องขุ่น โดยปั้นมือทีละชิ้น ไม่มีการหล่อพิมพ์ และปัจจุบันก็ยังคนปั้นแต่งเติมอยู่เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งศิลปินใช้วีธีการเขียนภาพแบบโบราณแบบเดียวกับจิตรกรรมวัดภูมินทร์ ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าตำนานการสร้างเมืองน่าน


บริเวณภายในเสาพระหลักเมืองน่าน

บริเวณภายในเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองน่าน

-- ดูเพิ่ม --