ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,470

หออัตลักษณ์นครน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน

หออัตลักษณ์นคร เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองน่าน
ภายในมีห้องฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับเมืองน่าน,ห้องแสดงวิวัฒนาการสายสัมพันธ์เมืองน่านสู่รัตนโกสินทร์ ,สายสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก เชียงราย แพร่ น่าน พระเยา ,กลุ่มชาติพันธุ์คนน่าน ม้ง เมี่ยน ก่อ ไทลื้อ ฯลฯ,ผังเมืองน่านและประวัติเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ,วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ,สถาปัตยกรรมเมืองน่าน,มรดกทางธรรมชาติ,อุทยานธรรมชาติต่างๆ และห้องจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายของที่ระลึก

แผนผังเส้นทางน้ำ

แผนผังเส้นทางน้ำ

แผนผังเส้นทางน้ำ

แผนผังเส้นทางน้ำ

แผนผังเส้นทางน้ำ

แผนผังเส้นทางน้ำ

แผนผังเส้นทางน้ำ

แผนผังเส้นทางน้ำ

บ้านจำลอง สมัยก่อน

บ้านจำลอง สมัยก่อน

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

รูปั้นสัญลักษณ์ด้านหน้า

รูปั้นสัญลักษณ์ด้านหน้า

ประวัติความเป็นมา เจ้าอัตลักษณ์

ประวัติความเป็นมา เจ้าอัตลักษณ์

หัวมังกรตั้งโชว์

หัวมังกรตั้งโชว์

ซิ่นน้ำไหลประยุกต์

ซิ่นน้ำไหลประยุกต์

ซิ่นม่าน

ซิ่นม่าน

ซิ่นยกดอก

ซิ่นยกดอก

ซิ่นคาดก่าน

ซิ่นคาดก่าน

ซิ่นคำเคิบ

ซิ่นคำเคิบ

ซิ่นป้อง

ซิ่นป้อง

ซิ่นน้ำไหล

ซิ่นน้ำไหล

ประวัติของวัดจังหวัดน่าน

ประวัติของวัดจังหวัดน่าน

พระพุทธรูปแต่ละรุป

พระพุทธรูปแต่ละรุป

เครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผา

หน้าบรรณวัด

หน้าบรรณวัด

รูปภาพบรรยากาศจังหวัดน่าน

รูปภาพบรรยากาศจังหวัดน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

ภาพพญาเสือโคร่ง และ ล่องแก่ง

ภาพพญาเสือโคร่ง และ ล่องแก่ง

รวบรวมภาพสวยๆ ของจังหวัดน่าน

รวบรวมภาพสวยๆ ของจังหวัดน่าน

จุดแสดงเรื่องเล่า

จุดแสดงเรื่องเล่า

การแต่งกาย

การแต่งกาย

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ด้านหน้าของหออัตลักษณ์นครน่าน

ด้านหน้าของหออัตลักษณ์นครน่าน

ค่าธรรมเนียม

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.
วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00น.

-- ดูเพิ่ม --