ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,885

หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 13 ไร่อันเกิดจากความมุ่งมั่นของคุณวินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน ที่ต้องการสร้างสรรค์บ้านเกิดของตัวเองให้เป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างแท้จริง หอศิลป์แห่งนี้ประกอบด้วย อาคารหอศิลป์ สตูดิโอ และบ้านพักรับรอง โดยเก็บรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินัยเกือบ 200 ชิ้น ในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวรให้คุณได้ชมเกือบตลอดปี

ด้านหน้าของหอศิลป์น่าน

ด้านหน้าของหอศิลป์น่าน

จุดถ่ายภาพ หอศิลป์น่าน

จุดถ่ายภาพ หอศิลป์น่าน

ภาพวาด

ภาพวาด

ภาพวาดเป็นงานแสดง

ภาพวาดเป็นงานแสดง

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ภาพวาดสวยๆ

ภาพวาดสวยๆ

ภาพวาดสวยๆ

ภาพวาดสวยๆ

ภาพวาดสวยๆ

ภาพวาดสวยๆ

ภาพวาดเล่าเรื่องราว

ภาพวาดเล่าเรื่องราว

ภาพวาดสวยๆ

ภาพวาดสวยๆ

แสดงผลงาน

แสดงผลงาน

ภาพวาดลาสีสัน

ภาพวาดลาสีสัน

ด้านหน้าของ

ด้านหน้าของ

หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน

แม่น้ำริม หอศิลป์ริมน่าน

แม่น้ำริม หอศิลป์ริมน่าน

ห้องแสดงผลงาน

ห้องแสดงผลงาน

ของตั้งบูชา

ของตั้งบูชา

มีโบราณวัตถุ

มีโบราณวัตถุ

ขันน้ำมนต์

ขันน้ำมนต์

ภาพลายสัญลักษณ์จังหวัดน่าน

ภาพลายสัญลักษณ์จังหวัดน่าน

รูปภาพวาด

รูปภาพวาด

รูปภาพวาด

รูปภาพวาด

รูปภาพวาด

รูปภาพวาด

ของตั้งโชว์

ของตั้งโชว์

ผลงานต่างๆที่โชว์

ผลงานต่างๆที่โชว์

พระเครื่องสำหรับเช่า

พระเครื่องสำหรับเช่า

พระเครื่องสำหรับเช่า

พระเครื่องสำหรับเช่า

พระเครื่องสำหรับเช่า

พระเครื่องสำหรับเช่า

มีต้นไม้เก่า

มีต้นไม้เก่า

ด้านหน้าป้ายหอศิลป์ริมน่าน

ด้านหน้าป้ายหอศิลป์ริมน่าน

ค่าธรรมเนียม

เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00-17.30 น. ทุกวันพุธ-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

-- ดูเพิ่ม --