ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,174

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพระเกิด ครูบาอินผ่อง วิสารโท อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเกิด ได้สะสมโบราณวัตถุและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมา และ ได้นำข้าวของมาบริจาคเพิ่มเติม ชาวบ้านได้ช่วยกันออกแบบจัดวางและเขียนป้ายบอกคำอธิบายเองทั้งหมดด้วย พระครูวิจิตรนันทสาร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้มอบกุฏิครูบาอินผ่องที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 ให้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมเมื่อ 12 มิ.ย. 2554

ประวัติวัดพระเกิด

ประวัติวัดพระเกิด

วิวมุมสูงด้านบน

วิวมุมสูงด้านบน

วิวมุมสูงด้านบน มองเห็นหอระฆัง

วิวมุมสูงด้านบน มองเห็นหอระฆัง

มณฑปครูบาอินผ่อง วิสารโท อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเกิด

มณฑปครูบาอินผ่อง วิสารโท อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเกิด

มุมด้านบนพระอุโบสถ

มุมด้านบนพระอุโบสถ

ด้านหน้าพระอุโบสถ

ด้านหน้าพระอุโบสถ

วัดพระเกิด

วัดพระเกิด

พระประธานภายในวิหาร

พระประธานภายในวิหาร

พระประธานภายในวิหาร

พระประธานภายในวิหาร

พระประธานภายในวิหาร

พระประธานภายในวิหาร

ภาพลายสวยๆ

ภาพลายสวยๆ

หอพระไตร

หอพระไตร

ภาพลายสวยๆ

ภาพลายสวยๆ

พระประธานภายในวิหาร

พระประธานภายในวิหาร

จุดแสดงโชว์

จุดแสดงโชว์

เครืองใช้โบราณ

เครืองใช้โบราณ

หนังสือประวัติความเป็นมา

หนังสือประวัติความเป็นมา

พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ของโบราณ

ของโบราณ

ระฆัง เก่า

ระฆัง เก่า

 พระไตรปิฏก ใบลาน

พระไตรปิฏก ใบลาน

 พระไตรปิฏก ใบลาน

พระไตรปิฏก ใบลาน

ภาษาโบราณ

ภาษาโบราณ

ห้องโชว์ของ

ห้องโชว์ของ

พระชุดบูชากราบไหว้

พระชุดบูชากราบไหว้

พระชุดบูชากราบไหว้

พระชุดบูชากราบไหว้

พระชุดบูชากราบไหว้

พระชุดบูชากราบไหว้

พระพุทธรูปไม้ทรงไทย

พระพุทธรูปไม้ทรงไทย

พระพุทธรูปไม้โบราญตั้งโชว์

พระพุทธรูปไม้โบราญตั้งโชว์

พระพุทธรูปไม้โบราญตั้งโชว์

พระพุทธรูปไม้โบราญตั้งโชว์

แผนเสียง ยุคโบราณ

แผนเสียง ยุคโบราณ

พกโบราณ

พกโบราณ

ห้องโชว์ของ

ห้องโชว์ของ

เงินสมัยก่อน

เงินสมัยก่อน

ด้านหน้าโบสถ์

ด้านหน้าโบสถ์

-- ดูเพิ่ม --