ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 800

วัดพญาภู

วัดพญาภู เป็นวัดที่อายุกว่า 600 ปี ร่วมสมัยกับสุโขทัย ศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบพื้นบ้านซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ของเจ้านครน่านกับกรุงเทพฯ และพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งเป็นหลักฐานถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างน่านกับสุโขทัย ที่วิหารยังมีคันทวยที่นำมาจากวิหารหลังเดิม ซึ่งช่างชาวบ้านแกะสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ ลวดลายดูแปลกตาชวนชมให้เดินดูอย่างเพลิดเพลิน

สิ่งที่น่าสนใจ ของวัดพญาภู ได้แก่ บานประตูยักษ์ บนบานประตูไม้ทางเข้าวิหารมีรูปทวารบาลซึ่งแกะสลักเป็นรูปยักษ์ถือกระบี่ และ พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐานด้านซ้ายและขวาของพระประธาน เป็นพระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัย อายุกว่า 500 ปี สร้างในสมัยเจ้าภูเข็ง

-- ดูเพิ่ม --