ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 710

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น หากมาตามทางหลวงหมายเลข 101 เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองน่านจะเห็นวัดเด่นเป็นสง่าด้วยเครื่องประดับปูนปั้นสีทองอร่าม สันหลังคาเป็นสัญลักษณ์กาญจนาภิเษกครองราชย์ครบ 50 ปี บันไดทางขึ้นโบสถ์ทั้งสองฝั่งทำเป็นรูปพญานาคเจ็ดเศียรดูอลังการ และยังมีสิ่งที่น่าชมอีกคือ เรือแข่งที่ยาวที่สุดใน จังหวัดน่าน และจิตรกรรมประวัติศาตร์น่านที่สื่อความให้เข้าใจได้ง่าย

-- ดูเพิ่ม --