ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,185

วัดกู่คำ เมืองน่าน

วัดกู่คำ เป็นวัดศิลปะพม่าในตัวเมืองน่านที่น่าเที่ยว น่าชมอีกวัดหนึ่ง ภายในโบสถ์นั้นจะประดับตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลัก กระจกสี และโลหะฉลุอย่างสวยงาม ส่วนพระประธานเป็นศิลปะน่านที่คล้ายกับศิลปะพม่า

-- ดูเพิ่ม --