ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,003

น้ำตกตาดม่าน

น้ำตกตาดม่าน น้ำตกนี้อยู่บนสันเขาเวียง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เดิมพื้นที่นี้ถูกบุกรุกเพื่อทำไร่ข้าวโพด ต่อมาปี พ.ศ. 2536 จึงได้ทำการฟื้นฟูและปลูกป่าเพิ่มเติม ปัจจุบันที่แห่งน้ำ น้ำตกตาดม่าน เป็นป่าไผ่และป่าเบญจพรรณในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบล พระพุทธบาท ตัวน้ำตกนั้นมีหลายชั้น โอบล้อมไปด้วยผืนป่าดิบแล้ง เพียงชั้นแรกใกล้จุดจอดรถ สายน้ำซึ่งไหลตกจากแผ่นผาก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ไปเยือนแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจ คือ ลำน้ำไหลลงมาจากสันเขายาวเกือบ 2 กิโลเมตร ผ่านแก่งหินแต่ละชั้นหินห่างกันราว 300 เมตร

-- ดูเพิ่ม --