ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,644

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า สาธิตการทำเครื่องใช้ครัวเรือนด้วยวัสดุธรรมชาติ แสดงบ้านเรือนชาวเขาเผ่าต่างๆ แปลงพืชผักเมืองหนาว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไปยังชาวเขาเผ่ามละบริ (เดินเท้าจากศูนย์วัฒนธรรม ผ่านลำห้วยเล็กๆ ไปประมาณ 500 เมตร จะถึงหมู่บ้านชาวมละบริ)


บรรยากาศรอบๆ ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

บริเวณภายในของศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

แปลงผักภายในศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --