ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,225

พระตำหนักภูฟ้า

พระตำหนักภูฟ้า

พระตำหนักภูฟ้า เป็นที่ประทับห้องกระจกเปิดโล่ง ขนาดไม่ใหญ่ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหราเกินความจำเป็น ไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน แต่สามารถมองเห็นห้องทรงงานของพระองค์ได้ บริเวณรอบๆ มีต้นไม้ใหญ่นานาพรรณ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาครั้งแรกเมื่อ ๑๑ กุ่มภาพันธ์ ๒๕๓๘

บรรยากาศรอบๆ พระตำหนักภูฟ้า

พระตำหนักภูฟ้า

พระตำหนักภูฟ้า

พระตำหนักภูฟ้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --