ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,690

บ่อเกลือโบราณ 2

บ่อเกลือโบราณ 2

บ่อเกลือแห่งที่ 2 อยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อซางคำ มีร้านค้าอยู่รอบๆบ่อ จวบจนทุกวันนี้ชาวบ้านบ่อเกลือ ยังคงต้มเกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม โดยตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก ก่อนจะนำน้ำเกลือมาต้มในกะทะใบบัวขนาดใหญ่เคี่ยวจนน้ำงวดแห้ง ใส่ถุงวางขาย


บ่อเกลือโบราณ 2 ตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อซางคำ

ร้านค้าบริเวณบ่อเกลือโบราณ 2

บ่อเกลือโบราณ 2

บ่อเกลือโบราณ 2

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --