ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,870

บ่อเกลือโบราณ 1

บ่อเกลือโบราณ 1

บ่อเกลือบนภูเขาเก่าแก่หลายร้อยปี จากหลักฐานทางธรณีวิทยาระบุว่า บริเวณนี้หลายแสนปีเคยเป็นทะเลมาก่อน ในปัจจุบันจึงพบเกลือผสมอยู่ในบ่อน้ำใต้ดิน น้ำในบ่อเกลือนี้ขาดสารไอโอดีน ชาวบ้านจึงมีการเติมสารไอโอดีนลงไปด้วย


บ่อเกลือภูเขา "บ่อเจ้าส้ม"

บ่อเกลือโบราณ 1

บรรยากาศบริเวณบ่อเกลือโบราณ 1

บ่อเกลือโบราณ 1

บ่อเกลือโบราณ 1

บ่อเกลือฆ้องดังรีสอร์ท

บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา (หนึ่งเดียวในโลก)

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --