ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,871

น้ำตกวังลุง(สองรัก)

น้ำตกวังลุง หรือ น้ำตกสองรัก เกิดจากธารน้ำสองสายไหลจากยอดเขาลงมาบรรจบกัน ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ มีต้นไม้ใหญ่รายรอบ น้ำใส เหมาะแก่การลงเล่น สำหรับผู้ที่ต้องการเดินป่า ต้องใช้เวลา 3 วัน 2 คืนจะมีชาวบ้านเป็นผู้นำทาง

ที่เที่ยวแนะนำ