ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, นครศรีธรรมราช

อำเภอเมือง
ครัวอันดามัน   ถนนพัฒนาคูขวาง โทร. 075-347254-5
กวงฮั้ว 1605 ถ.จำเริญวิถี โทร. 075-356-776
กุ๊กศักดิ์  ซีฟู๊ด ถ.บ่ออ่าง ต.คลัง โทร. 075-341-467
แกงส้ม  2 ถนนนางงาม โทร. 075-310-539
โกภู่   533 ถ. ราชดำเนิน 075-356-295, 075-341-134
โกฮั้ว 1121/4 ถ.มเหยงค์ โทร. 075-356-945
ครัวคุณป้า   ถนนสะพานยาว โทร. 075-316-285-6
ครัวละหาน   ซอยหัวหลาง โทร. 075-320-449
จันทร์นคร สุกี้   ถนนพัฒนาคูขวาง โทร. 075-321-962
ชาวเรือ   ถนนศรีธรรมราช โทร. 075-346-222
ดำกันเอง   ถนนราชดำเนิน โทร. 075-344-343
ดังอา ภัตตาคาร   ถนนราชดำเนิน โทร. 075-356-057, 344996
ตำหนักไท   ถนนอ้อมค่าย โทร. 075-343-225
ทิวเขา   ถนนราชดำเนิน โทรง 075-345-556
นครอินทร์   ถนนนางงาม โทร. 075-342-263
ปากนครซีฟู๊ด ถนนปากนคร โทร. 075-341-585
มิวเซียม ถนนเทวราช โทร. 075-347-423
ริมวัง ถนนศรีปราชญ์ โทร. 075-317-177
ละคร บวรบาซาร์ โทร. 075-345-910
วังอินทร์   ถนนปากนคร โทร. 075-344-831-5
เฮาค็อฟฟี่   บวรบาซาร์ โทร. 075-346-563
อาหารพื้นเมือง
ขนมจีนแม่วร ศาลาประดู่หก
ขนมจีนเมืองคอน ถนนพานยม โทร. 075-343476
ขนมจีนพี่นี (ศรีเทวีเดิม) ถนนสะพานยาว โทรง 075-316-228
อาหารอิสลาม
ไทยโอชา ถนนกระโรม โทร. 075-356-951
บังฉะ ถนนพะเนียด โทร. 075-344-987
มุด ถนนศรีปราชญ์ โทร. 075-341-355

 

ที่พักแนะนำ