ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 17

ทุ่งกังหันลม ปากพนัง

ทุ่งกังหันลมเลียบชายฝั่งปากพนัง ตั้งอยู่ใน อ.ปากหนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน กังหันลมปากพนัง ซึ่งใช้พลังงานลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกกะวัตต์ พื้นที่โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ ณ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ป้อนกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะติดตั้งกังหันลม จำนวน 4 ต้น มีกำลังผลิตต้นละ 2.5 เมกกะวัตต์

ที่เที่ยวแนะนำ