ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 871

กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง

กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง

กลุ่มบ้านสมุนไพร กลุ่มมัดย้อม กลุ่มใบไม้ กลุ่มลายเทียน กลุ่มลูกหยีสามรส กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และเป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง

กลุ่มลายเทียน

กลุ่มลายเทียน

เสื้อผ้ามัดย้อม

เสื้อผ้ามัดย้อม

ลายใบไม้

ลายใบไม้

ผ้าสวยๆ

ผ้าสวยๆ

จุดบริการขายของผ้ามัดย้อม

จุดบริการขายของผ้ามัดย้อม

จุดต้มผ้ามัดย้อม

จุดต้มผ้ามัดย้อม

กระเป๋าสวยๆ

กระเป๋าสวยๆ

เฉดสี ผ้ามัดย้อม

เฉดสี ผ้ามัดย้อม

ที่เที่ยวแนะนำ