ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,255

น้ำตกปลายอวน

หมู่ 5 ตำบลพรหมโลก อยู่เชิงเขาหลวงใกล้น้ำตกพรหมโลก ชุมชนประกอบอาชีพสวนผลไม้เป็นหลัก มีการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อบริการเดินป่า เส้นทางจากหมู่บ้านไปถึงน้ำตกพิมานเมฆ ที่มีความสูง 1,505 เมตร ระยะทาง 5 กม.เศษ ตามเส้นทางมีพรรณไม้ สัตว์ป่า ถ้ำ สายน้ำลำธาร และต้นเต่าร้างแดงยักษ์ เป็นพรรณไม้เอกลักษณ์เด่นติดต่อรายละเอียด ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้าน ปลายอวน โทร. (075) 338633

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ