ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 615

หาดในเพลา

หาดในเพลาเป็นหนึ่งในหลายชายหาดของ อำเภอขนอม ซึ่งเชื่อมต่อกันไปตั้งแต่ หาดหน้าด่าน หาดในเปร็ด หาดคอเขา หาดในเพลา อ่าวท้องหยี อ่าวท้องยาง บรรยากาศแต่ละหาดไม่แตกต่างกันมากส่วนใหญ่สวยงาม สะอาด แม้มีโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตั้งอยู่บนชาดหาด

ที่เที่ยวแนะนำ