ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,988

วัดธาตุน้อย วัดจันดี

วัดธาตุน้อย วัดจันดี

วัดนี้ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพระครูพิษฐอรรถการ โดยยึดรูปแบบมาจากวัดพระมหาธาตุทั้งหมด องค์พระเจดีย์ มองเห็นเด่นแต่ไกล ถ้านั่งรถไฟเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ก่อนขบวนรถจะถึงสถานีคลองจันดี จะมองเห็นพระเจดีย์อยู่ทางซ้ายมือ

ปัจจุบันวัดนี้จัดได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อนมัสการพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์, พระพุทธไสยาสน์, รอยพระพุทธบาท, พระเจดีย์, พระกัจจายนะ และ พระกวนอิมโพธิสัตว์ เป็นต้น


ซุ้มประตูทางเข้า

พระบรรทม


ถ่ายใกล้ๆ

กราบไหว้พระ

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ 

 
ที่เที่ยวแนะนำ