ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,174

ปลายแหลมตะลุมพุก

ปลายแหลมตะลุมพุก

แหลมตะลุมพุกเป็นแหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย สามารถขับรถไปจนถึงปลายแหลมได้ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางมีการทำนากุ้งสองข้างทางสลับกับแนวป่าชายเลน เมื่อถึงจุดชมวิว พบกับ ดวงอาทิตย์ตกยามเย็น ที่สาดส่องแสงสุดท้าย ตัดกับน้ำทะเล สวยงามมากๆ


ป้ายแสดงว่าเราถึงแล้ว

ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น

ที่จอดรถ

วิวด้านหลังทะเล

แสงสวยมาก

ที่เที่ยวแนะนำ