ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,057

วัดท่าโพธิ์วรวิหาร

วัดท่าโพธิ์วรวิหาร

วัดท่าโพธิ์วรวิหาร สิ่งที่น่าสนใจคือสถาปัตยกรรมของกุฏิท่านเจ้าคุณรัตนธัชมุนี (ม่วง) อดีตเจ้าอาวาสวัด อาคารท่านเจ้าคุณรัตนธัชมุนี (ม่วง)  เป็นกุฏิของท่านเจ้ารัตนธัชมุนี (ม่วง) เป็นตึกสองชั้นแบบตะวันตก หลังคาเป็นทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องดินสีน้ำตาลไหม้ที่ให้ความงามอย่างคลาสสิก สถาปัตยกรรมบางส่วนเลียนแบบตึกยุคโคโลเนียล คือตามระเบียงทำซุ้มโค้ง ตามชายคาระเบียงประดับไม้ฉลุลายอย่างสวยงาม


สถาปัตยกรรม แบบตะวันตก ตึก สองชั้น

อาคารท่านเจ้าคุณรัตนธัชมุนี

อุโบสถท่าโพธิ์ ด้านหน้า

วัดเก่าแก่

ที่เที่ยวแนะนำ