ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,871

อ่างเก็บน้ำ ลำพระเพลิง

อ่างเก็บน้ำ ลำพระเพลิง

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ระหว่างเส้นทางวังน้ำเขียว-เขาแผงม้า-ปากช่อง อยู่ในความดูเเลของกรมชลประทาน ชาวบ้านนิยมมาพักผ่อน รับประทานอาหาร ชมทิวทัศน์ยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินโดยรอบอ่างเก็บน้ำ มีร้านค้าสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่ เเละนักท่องเที่ยวสามารถเหมาเรือ ชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำ


อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

อยู่ในความดูเเลของกรมชลประทาน ชาวบ้านนิยมมาพักผ่อน

นักท่องเที่ยวสามารถเหมาเรือ ชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำได้

อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --