ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, นครราชสีมา

 อาหารไทย
ครัวคุณย่า 1113 ถ.เดชอุดม โทร. 044-274-499
ซี แอนด์ ซี 86/1 ถ.สืบศิริ โทร. 044-258-100-2
ไทยโภชนา 3051-2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 044-242-280
ลานลูกไม้ 309 ซ.กิ่งสวายเรียง ถ.มุขมนตรี โทร. 044-253-281
   
 อาหารจีน
เจ้าสัว ในโรงแรมอาร์.ซี.เอ็น ถ.มุขมนตรี โทร. 044-255-561
ดิ เอ็มเพรส ในโรงแรมรอยัลปริ้นเซส ถ.สุรนารายณ์ โทร. 044-256-629-35
ดิ อิมเพอเรอ ในโรงแรมสีมาธานี ถ.มิตรภาพ โทร. 044-213-100
เดอะ เลเจ้นด ในโรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ ถ.มิตรภาพ โทร. 044-261-277
   
 อาหารไทย-จีน
กุ้งหลวง 105/9-10 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 044-252-564
จุฑามาศ 179 ซ.ปาริชาติ ถ.มิตรภาพ โทร.044-211-439
โภคภัณฑ์ 98-102 ถ.อัษฎางค์ โทร. 044-242-568
เล่าเชื้อเลิศรส 105/3-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 044-246-679
เสียว เสี้ยว 77 ถ.บัวรอง โทร. 044-243-180 , 044-242-863
สวนมะยม 044-335-339 ถ.โพธิ์กลาง โทร. 044-244-802
สวนลำใย ซ.ปาริชาติ ถ.มิตรภาพ โทร. 044-246-926
สวนสามหญิง หลังวัดบ้านเดื่อ ถ.มิตรภาพ โทร. 044-395-491-2
   
 อาหารยุโรป
ออลอเมริกันกริลล์ 67/2 ถ.เดชอุดม โทร. 044-256-403
อังเคิล ถ.สืบศิริ
   
 อาหารไทย-จีน-ยุโรป
คลาสสิคสเต็ก 3091 ถ.สืบศิริ โทร. 044-215-232
ดอกส้ม 130 ถ.ชุมพล โทร.044-252-020
ดับเบิ้ลทรี ในโรงแรมราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ โทร. 044-261-277
ต้นส้ม 125-129 ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 044-252-275
เท็กซัส ซาลูน แอนด์ สเต็กเฮาส์ 157/2-4 ถ.มิตรภาพ โทร. 044-312-528
ในเรือน ในโรงแรมสีมาธานี ถ.มิตรภาพ โทร. 044-213-100
บ้านแก้ว 105/17-19 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 044-258-664
ลิสา 95/1-4 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ โทร. 044-242-279
สวนผัก 540 ถ.ชุมพล โทร. 044-255-877-8
   
 อาหารพื้นเมืองอีสาน
ไก่ย่างวัดป่าสาละวัน ถ.สืบศิริ หลังวัดป่าสาละวัน โทร. 044-259-592
ราชาส้มตำ ถ.สุรนารี
สวนสิน ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 044-243-636
สำราญลาภ ถ.วัชรสฤษดิ์ โทร. 044-241-472
สืบศิริ ถ.สืบศิริ โทร. 044-253-889
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --