แผนที่

แก้ไข

แผนที่ นครราชสีมา

 

1.น้ำตกเจ็ดสาวน้อย (Jet Saw Noi Watelfall) 2. อช. เขาใหญ๋ (Khao Yai National Park)
3. น้ำตกเหวนรก (Heo Narok Waterfall) 4. เขื่อนลำตะคลอง (Lam Takhong Dam)
5. วัดบ้านไร่ (Wat Ban Rai) 6. น้ำตกหินแพง (Hin Phong Waterfall)
7. เขื่อนลำพระเพลิง
(Lam Phra Phloeng Dam)
8. เมืองเสมาและเมืองโคราฆปุระ
(Mueang And Mueang Khorakha Pura)
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10. วัดหน้าพระธาตุ (Wat Na Phra That)
11. ปักธงชัย (Pak Thong Chai) 12. กู่เกษม (Ku Kasam)
13. น้ำตกห้วยขมิ้น (Huai Kha Min Waterfall) 14. น้ำตกม่านฟ้า (Man Fa Waterfall)
15. น้ำตกสวนฮ่อม (Suean Hom Waterfall) 16. สวนสัตว์นครราชสีมา
17. ด่านเกวียน (Dan Kwian) 18. วัดปรางค์พระโค (Wat Prang Phra Ko)
19. จระเข้หิน 20. วัดหนองหัวฟาง (Wat Nong Hua Fang)
21. ปราสาทหินพนมวัน (Prasat Hin Phannomwan) 22. ปราสาทนางรำ (Prasat Nang Raem)
23. แหล่งโบราณคดี บธารปราสาท (Ban Thanprasat Archaeology Origin) 24. ทุ่งสัมฤทธิ์ (Thung Samlit)
25. ปราสาทหินพิมาย (Prasat Hin Phimai)  
ที่พักแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --