เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,217

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคอีสาน

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคอีสาน

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคอีสาน

1.อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย

ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสม ตามพื้นที่สูงเป็นป่าดิบเขา เป็นพรหมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย ลาว สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

 

2.อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย

รูปพรรณสันฐานของภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูงเป็นภูผาสีสันสะดุดตาหินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “กว้านสมอ” โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ำ หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

 

3.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย

ตั้งที่ตำบลศรีฐาน มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 217,576 ไร่ บนยอดภูกระดึงเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 60 ตรกม. (37,500 ไร่) จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร เเละในอนาคต มีแนวความคิดที่จะก่อสร้าง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปบนภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 

4.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ

มีทุ่งดอกกระเจียว เปรียบเสมือนเป็นราชินีแห่งมวลดอกไม้ของขุนเขาแห่งนี้ ที่ทุกคนตั้งใจมาดู มาชมความงามตระการตา ดอกสีชมพูอมม่วงที่ดารดาษไปทั้งผืนป่า ตัดกับสีเขียวขจีของหญ้าเพ็กและโขดหิน ประดุจเทพจากสรวงสวรรค์ประทานให้กับแผ่นดินที่นี่ เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่ใหญ่ที่สุดและงดงามที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

 

5.อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ

ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเทือกเขาภูแลนคา มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 134,737.50 ไร่ มีลักษณะเป็นหินปูนและหินดินดาน ลานหินกว้างใหญ่และสวยงาม ปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกผาเอียง น้ำตกตาดกลาง และน้ำตกตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

 

6.อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น

ภูมิประเทศลักษณะเป้นสันเขาสูง มีแนวเทือกเขาล้อมรอบเป็นวงสองชั้น เป้นแอ่งคล้ายปล่องภูเขาไฟ มีที่ราบลุ่มตอนกลางด้านทิศตะวันตกเป็นหน้าผาสูง บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เบื้องล่าง

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 

7.อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร

ภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทราย มีเทือกเขาน้อยใหญ่หลายลูกติดต่อกันแบบลูกคลื่น ส่วนปลายสุดของเทือกเขาภูพานภายในอุทยาน ประกอบด้วย ภูหมากยาง ภูมโน ภูโปร่ง ภูรัง ภูจองนาง ภูหมากมี่ ภูผาเทิบ ภูนางหงส์ ภูถ้ำพระ ภูหลักเสเเละยอดเขาสูงสุด คือ ยอดภูจอมศรี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 170-420 เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต็มรัง เเละป่าเบญจพรรณ แหล่งกำเนิดของลำห้วยหลายสาย

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

 

8.อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และเนินเขา มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีหินทรายลักษณะ แปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณ มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหิน สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ เสาเฉลียง ลานหินแตก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ภาพเขียนโบราณ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

 

9.อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จ.อุบลราชธานี

เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด ตัวแก่งเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล สายน้ำที่ ไหลผ่านแก่งตะนะแยกเป็นน้ำตกใหญ่น้อยสวยงามน่าชม ดอนตะนะ เป็นดอนที่เกิดขวางแม่น้ำมูล และแบ่งแม่น้ำออกเป็นสองสาย มีความกว้างประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --