ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,847

เขื่อนลำตะคอง

เขื่อนลำตะคอง

อยู่ที่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวจังหวัด 62 กม. มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณกม. ที่ 193-194 ไปประมาณ 2 กม. เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2507 สร้างกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียด พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำมีธรรมชาติสวยงาม


เขื่อนลำตะคอง

เขื่อนลำตะคอง

เขื่อนลำตะคองเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2507

พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำมีธรรมชาติสวยงาม

เขื่อนลำตะคอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --