ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,024

กังหันลม เขายายเที่ยง

กังหันลม เขายายเที่ยง

กังหันลมนี้เป็น กังหันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็น ที่ๆมีศักยภาพพลังงานลมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีลมพัดถึงสองช่วง คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคม และระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งโครงการนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ใช้งบประมาณ 145 ล้านบาท สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 4.60 ล้านหน่วยทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ 1.1 ล้านลิตรต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็นสาเหตุภาวะโลกร้อนได้ถึง 2,300 ตันต่อปี

ริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ ทิศตะวันออก

ริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำ ทิศตะวันออก

กังหันลม เขายายเที่ยง

กังหันลม เขายายเที่ยง

จุดจอดรถด้านล่าง

จุดจอดรถด้านล่าง

กังหันลม เขายายเที่ยง

กังหันลม เขายายเที่ยง

วิวสวยๆ ด้านบนมองเห็น กังหันลม เขายายเที่ยง

วิวสวยๆ ด้านบนมองเห็น กังหันลม เขายายเที่ยง

มุมที่ถ่ายได้ชัดฉุด

มุมที่ถ่ายได้ชัดฉุด

กังหันลม เขายายเที่ยง

กังหันลม เขายายเที่ยง

อ่างเก็บน้ำ กังหันลม เขายายเที่ยง

อ่างเก็บน้ำ กังหันลม เขายายเที่ยง

มุมถ่ายรูป สวยที่สุด

มุมถ่ายรูป สวยที่สุด

กังหันลม เขายายเที่ยง บรรยากาศทุ่งหญ้าสีเหลืองทอง

กังหันลม เขายายเที่ยง บรรยากาศทุ่งหญ้าสีเหลืองทอง

มุมที่ใกล้กังหันมากที่สุด

มุมที่ใกล้กังหันมากที่สุด

ลานจอดรถริมเขื่อน

ลานจอดรถริมเขื่อน

กังหันลม เขายายเที่ยง ของที่ระลึก

กังหันลม เขายายเที่ยง ของที่ระลึก

กังหันลม เขายายเที่ยง

กังหันลม เขายายเที่ยง

จุดบริการขายของแก่นักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวชิว กังหันลม เขายายเที่ยง

จุดบริการขายของแก่นักท่องเที่ยวที่แวะมาเที่ยวชิว กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ภาพมุมสูง กังหันลม เขายายเที่ยง

ค่าธรรมเนียม

 ไม่มีค่าเข้าชม แต่ต้องแลกบัตรที่ปากทางเข้า(ถนนใหญ่)

 

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --