ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,069

ปรางค์สีดา

ปรางค์สีดา

มีลักษณะคล้ายปรางค์กู่ที่ตำบลดอนตะหนิน แต่ปรางค์สีดาปิดทึบทั้งสี่ด้าน


ปรางค์สีดา มีลักษณะคล้ายปรางค์กู่ที่ตำบลดอนตะหนินปรางค์สีดาวัดพระปรางค์สีดาศิลารูปปั้นนูน-นางสีดาวัดพระปรางค์สีดาโบสถ์วัดพระปรางค์สีดา

การเดินทาง

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์สีดา ตำบลสีดา จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถึงสี่แยกสีดาเลี้ยวขวาเป็นระยะทาง 1.5 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีก 1.5 กม. รวมระยะทางจากตัวเมืองนครราชสีมา 90 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --