ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,295

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

ในระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม ของทุกปี ชาวบ้านสัมฤทธิ์ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้พร้อมใจกันจัดงานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ขึ้น เพื่อระลึกถึงวีรชน อันกล้าหาญของท่านท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือและวีรชน มีการบวงสรวงดวงวิญญาณ ถวายบายศรี เครื่องสังเวย บำเพ็ญกุศล และมีมหรสพสมโภชตลอดงาน (ขอบคุณข้อมูลจาก www.bansamrith.com)


อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชน อันกล้าหาญของท่านท้าวสุรนารี นางสาวบุญเหลือและวีรชน

ศาลสถิตย์ดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือและวีรชน

ศาลสถิตย์ดวงวิญญาณนางสาวบุญเหลือและวีรชน

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์พิมาย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --